Географічний аналіз соціальних систем

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.8

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Виходячи з наголосу на ідіосинкратичному характері соціального життя у кожному конкретному географічному місці, піддаються критичному аналізу теза щодо універсальності суспільного розвитку та державоцентричний підхід до просторового структурування світу. Пропонується огляд альтернативних (по відношенню до модерністських нації та держави) одиниць соціального аналізу (етноси, цивілізації, соціальні класи, гендерні групи, місцеві громади тощо), а також використання географічного масштабу як аналітичного інструменту.

Language of instruction

Ukrainian