Географічний аналіз соціальних систем

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ09.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Виходячи з наголосу на ідіосинкратичному характері соціального життя у кожному конкретному географічному місці, піддаються критичному аналізу теза щодо універсальності суспільного розвитку та державоцентричний підхід до просторового структурування світу. Пропонується огляд альтернативних (по відношенню до модерністських нації та держави) одиниць соціального аналізу (етноси, цивілізації, соціальні класи, гендерні групи, місцеві громади тощо), а також використання географічного масштабу як аналітичного інструменту.

Language of instruction

Ukrainian