Географічний аналіз соціальних систем

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК10.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Виходячи з наголосу на ідіосинкратичному характері соціального життя у кожному конкретному географічному місці, піддаються критичному аналізу теза щодо універсальності суспільного розвитку та державоцентричний підхід до просторового структурування світу Пропонується огляд альтернативних (по відношеннюдо модерністських наші та держави) одиниць соціального аналізу (етноси цивілізації, соціальні класи, тендерні групи, місцеві громади тишо), а також використання географічного масштабу як аналітичного інструменту.

Language of instruction

Ukrainian