Глобалізація і гендер

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на поглиблення знань, які стосуються наукового розуміння процесу глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції людства в її гендерному вимірі. В фокусі уваги знаходяться актуальні наукові дискусії щодо впливу глобалізації на гендерні відносини, соцієтальний та глобальний гендерний порядок.

Language of instruction

Ukrainian