Глобальні та регіональні процеси в політиці

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Глобалізація справляє докорінний вплив на траєкторії розвитку та життєві шанси індивідуальних та колективних акторів сучасного світу. Це складний процес, який часто спрощено відображається у масовій свідомості. Тому в сучасних умовах неодмінна навичка будь-якого суспільствознавця - орієнтуватися в закономірностях і наслідках глобалізації, її впливі на конкретні явища та процеси. Студенти ознайомляться з особливостями економічної, політичної, соціальної та культурної глобалізації, її взаємозв’язках із процесами регіоналізацїї в сучасному світі, новими суб’єктами суспільного життя - транснаціональними корпораціями, міжурядовими організаціями, глобальними класами, міжнародними громадськими рухами, новими формами культури та їх регіональними особливостями.

Language of instruction

Ukrainian