Громадянське суспільство, фемінізм, жіночий активізм

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК1.4

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу громадянського суспільства, феміністичного руху, дослідження нових соціальних акторів, нових ідентичностей перетворень тендерного порядку, актуальних проблем формування та механізмів функціонування феміністичного руху в Україні та світі.

Language of instruction

Ukrainian