Громадянське суспільство та міський активом

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК2.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу громадянського суспільства, урбаністичного руху, дослідження нових соціальних акторів,, актуальних проблем міського активізму в Україні та світі.

Language of instruction

Ukrainian