HR-менеджмент

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Для того, щоб залишатися конкурентоздатним в сучасних трансформаційних умовах, підприємствам та організаціям, слід вирішити одну із найбільш пріоритетних та стратегічно орієнтованих проблем, а саме - слабкий HR менеджмент. Основними передумовами для змін виступають старіння та недостатнє оновлення трудового потенціалу, зменшення рівня найму і набору персоналу та завищення вимог до кандидатів на вакантні посади. Для мінімізації негативних впливів зовнішнього економічного середовища та більш ефективного функціонування підприємства слід приділяти значну увагу всім аспектами HR-менеджменту, які і представлені в основі даної дисципліни. Вивчення дисципліни має на меті допомогти студентам опанувати теоретичні основи та виробити вміння і практичні навички з HR-менеджменту.

Language of instruction

Ukrainian