Іноземна мова

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

1
2
7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

14.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Іноземна мова» належить до переліку обов’язкових дисциплін для студентів першого року навчання факультету соціології і є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток студентів і спрямована на формування комунікативних мовленнєвих компетенцій. Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «соціологія» та погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

Ukrainian