Іноземна мова

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

1
2
7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

15.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Іноземна мова» належить до переліку обов’язкових дисциплін для студентів ОП «Соціальні технології» факультету соціології і є складовою програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр». Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток студентів і спрямована на формування комунікативних мовленнєвих компетенцій. Зміст дисципліни та методи її викладання спрямовано на формування навичок і вмінь розв’язувати комунікативні завдання будь-якого ступеня складності, що дозволить поєднати знання з фаху та навички й уміння у сфері академічних і професійних інтересів. У запропонованих змістових частинах навчальної дисципліни навчальний матеріал практичних занять адаптовано до студентської аудиторії освітньої програми «Соціальні технології» та погоджено з навчальною частиною факультету соціології.

Language of instruction

Ukrainian