Інструментарій соціологічного опитування

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Курс

2

Семестр

3

Робоча програма українською

Working Program

Individual work