Інструментарій соціологічного опитування

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Інструментарій соціологічного, опитування» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій, підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»), В рамках дисципліни основна увага приділяється засвоєнню теоретичної бази та виробленню практичних навичок розробки різних видів інструментарію опитувальних методів, виявленню та запобіганню можливих помилок.

Language of instruction

Ukrainian