Історія соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

1
2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

У дисципліні представлені теоретичні уявлення про суспільство, які передували виникненню соціології як науки, а також є ідеї, дискусії, соціологічні школи, напрямки, концепції класичної соціології ХІХ - початку XX століття.

Language of instruction

Ukrainian