Історія соціології в Україні

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК28

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на формування професійних павичок ідентифікації тенденцій розвитку соціологічної думки в Україні, від протосоціологічного етапу її становлення й до сучасності. Становлення даного вектору уваги розглядається в контексті історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних уявлень з оцінкою впливу на них онтологічних та гносеологічних обставин розвитку науки в Україні, а також в контексті порівняння етапів розвитку соціології в Україні з відповідними етапами становлення світової соціології. Професійній самореалізації та дотримання, стичних норм у майбутньому сприятиме вивчення кодексу професійної етики соціолога. Крім того, навички критичного мислення, аргументації власних думок в межах групової дискусії, аналізу першоджерел є корисними як у подальшому навчанні, так і в професійній самореалізації.

Language of instruction

Ukrainian