Історія та теорія гендерних досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС15.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до переліку вибіркових дисциплін №6. її предметом вивчення є соціологічні школи, напрямки, концепції, які розвивали та використовували тендерний аналіз у своїх теоретичних побудовах, результати дослідження тендерних відносин та систем суміжними дисциплінами.

Language of instruction

Ukrainian