Кількісні методи: мультиваріативний аналіз

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК10

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст дисципліни фокусується навколо детального розгляду лінійних регресійних моделей та факторних моделей з використанням мов статистичного програмування R та SPSS, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак, зокрема побудова рангів, факторіальний дизайн. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian