Кількісні методи: мультиваріативний аналіз

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

2 [uk:field:field_semester:#allowed_values:2]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК06

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Гендерні студії [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Гендерні студії]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду регресійних моделей з використанням мови статистичного програмування Я, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак: побудова рангів. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian