Кількісні методи: мультиваріативний аналіз

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК06

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду регресійних моделей з використанням мови статистичного програмування Я, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак: побудова рангів. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian