Кількісні методи: мультиваріативний аналіз

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду регресійних моделей з використанням мови статистичного програмування Я, побудови та інтерпретації цих моделей, аналізу їх якості. Також розглядається підходи до аналізу багатовимірних систем ознак: побудова рангів. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian