Кількісний аналіз часових даних

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Sociology [uk:field:field_op:#allowed_values:Sociology]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Робоча навчальна програма англійською [uk:field:field_programengl:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

EC2.06

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Часові, або лонгітюдні дані, - це впорядковані на часовій шкалі відомості про об’єкти, якими можуть бути індивіди, соціальні групи, територіальні одиниці чи організації. У зв’язку з розширенням можливостей збору даних за допомогою сучасних інформаційних технологій такі дані стають дедалі доступнішими дослідникам. Однак методи роботи із часовими даними через їхню специфіку, зокрема відхилення від презумпції про незалежність спостережень та вимірюваність кроку спостережень, відрізняються від традиційних масивів, із якими працюють соціологи. Дисципліну «Кількісний аналіз часових даних» присвячено опануванню методів створення, обробки й аналізу таких даних в програмному середовищі Я, а також побудові моделей та прогнозуванню процесів.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English