Кількісний аналіз часових даних

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC2.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Часові, або лонгітюдні дані, - це впорядковані на часовій шкалі відомості про об’єкти, якими можуть бути індивіди, соціальні групи, територіальні одиниці чи організації. У зв’язку з розширенням можливостей збору даних за допомогою сучасних інформаційних технологій такі дані стають дедалі доступнішими дослідникам. Однак методи роботи із часовими даними через їхню специфіку, зокрема відхилення від презумпції про незалежність спостережень та вимірюваність кроку спостережень, відрізняються від традиційних масивів, із якими працюють соціологи. Дисципліну «Кількісний аналіз часових даних» присвячено опануванню методів створення, обробки й аналізу таких даних в програмному середовищі Я, а також побудові моделей та прогнозуванню процесів.

Language of instruction

English