Комп’ютерна візуалізація даних

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Комп’ютерна візуалізація даних» є дисципліною вільного вибору здобувачів освіти (Вибір з переліку № 4). Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду підходів до візуалізації даних, результатів статистичного аналізу у R. Розглядаються різні підходи до побудови графіків та діаграм, серед яких робота з бібліотекою ggplot2 Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

Ukrainian