Комп’ютерна візуалізація даних

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC2.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Комп’ютерна візуалізація даних» є дисципліною вільного вибору здобувачів освіти (Вибір з переліку № 2). Зміст курсу фокусується навколо детального розгляду підходів до візуалізації даних, результатів статистичного аналізу у R. Розглядаються різні підходи до побудови графіків та діаграм, серед яких робота з бібліотекою ggplot2 Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

English