Комп’ютерний збір та обробка соціальних даних

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст дисципліни фокусується навколо знайомства з типами даних, методами їх комп’ютерного збору, підготовки до аналізу. Для збору використовуватиметься оболонка LimeSurvey. Підготовка даних та аналіз буде здійснюватись у SPSS та R. Дисципліна має виражене практичне спрямування.

Language of instruction

English