Культура та суспільство: окремі аспекти

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

У межах дисципліни надається характеристика соціології культури як галузевої дисципліни та розкривається сутність основних соціологічних концепцій культури. Культура є одним із фундаментальних елементів соціального життя та функціонування суспільної системи. Соціологічна специфіка дослідження культури полягає у її розгляді в перспективі багатовимірних соціальних відносин та поєднання масштабних соціокультурних процесів історичного типу із повсякденними практиками та міжособистісними взаємодіями у малих групах. Окрема увага приділяється актуальній проблематиці соціокультурного аналізу, у межах якої виокремлюються структурні елементи культури (цінності, норми, традиції, вірування, мова тощо), типологія культур, субкультурна варіативність суспільного життя, а також тенденції сучасних соціокультурних змін та форми співіснування культур.

Language of instruction

English