Курсовий проект

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК31

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Language of instruction

Ukrainian