Курсовий проект

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК31

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Необхідний обсяг курсового проекту на 3 році навчання за ОС «бакалавр» становить 24-32 тис. знаків, включаючи пробіли (12-16 сторінок тексту), без урахування титульної сторінки, змісту, переліку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел має містити не менше 10 посилань на спеціальну літературу з соціології (наукові книги, розділи монографій, статті, аналітичні та статистичні збірки й доповіді).

Language of instruction

Ukrainian