Курсовий проєкт

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК34

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Необхідний обсяг КР на 3 році навчання за ОС «бакалавр» становить 30-40 тис. знаків, включаючи пробіли (15-20 сторінок тексту), без урахування титульної сторінки, змісту, переліку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел має містити не менше 15 посилань на спеціальну літературу з соціології (наукові книги, розділи монографій, статті, аналітичні та статистичні збірки й доповіді).

Language of instruction

Ukrainian