Кваліфікаційна робота магістра

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

15.00

Course type

обов'язкова

Final control

Захист

Language of instruction

English