Логіка

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК11

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Логіка» є обов’язковою дисципліною та викладається для студентів бакалаврату 1 року навчання у 2 семестрі. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами логічних знань і поєднує викладання питань традиційної (Арістотелевої) і сучасної (символічної) логіки. Визначається предмет, методи, головні проблеми і напрямки логічних досліджень. Вивчаються важливі поняття: міркування, правильність/неправильність, логічна форма, логічне слідування, дедукція/індукція, логічний закон, логічна, рівносильність, логічна сумісність, формалізація. З’ясування сутності зазначених понять і відношень між ними складає частину загальної компетенції фахівця у будь-якій галузі знань. Запроваджується низка критеріїв правильності міркувань. Розглядається структурна будова міркувань, їх види, схематичне представлення. Пояснюються сутність і можливості різних способів встановлення логічних форм міркувань і, на цій підставі,- розкривається сутність низки логічних технік аналізу міркувань. Послідовно розглядається низка логічних теорій: логіка висловлювань, силогістика, теорія понять, теорія аргументації. У дисципліні передбачено 2 змістових частини. У першій частині розглядаються загальні методологічні питання (предмет, метод дослідження, історія розвитку, головні поняття і проблеми логіки), логіка висловлювань (геми 1-2). Друга частина присвячена силогістиці, теорії понять, теорії аргументації, теорії недемонстративних умовиводів (теми 3-5).

Language of instruction

Ukrainian