Маркетинг нововведень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК11.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин: 1. «Теоретичні засади маркетингу нововведень» - вивчаються питання генези сучасної концепції маркетингу, трансформації концепції маркетингу в умовах постіндустріальної економіки та економіки сталого розвитку, концепції холістичного маркетингу, інноваційного маркетингу, латерального маркетингу, бренду роботодавця, поведінка споживачів на ринку нововведень, психографічне сегментування споживачів за стилем життя. 2. «Практичні аспекти маркетингу нововведень» - розглядаються питання маркетингових досліджень в інноваційній діяльності підприємства. SWOT-аналіз як інструмент дослідження маркетингового середовища підприємства, сегментування ринку нового продукту, прогнозування попиту на нововведення, експертної оцінки нововведень, розробки ринкових параметрів нововведення, розробки концепцій нового товару та плану маркетингу з виведення нових товарів на ринок. Дисципліна «Маркетинг нововведень» викладається як вибіркова у сьомому семестрі навчання на ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів».

Language of instruction

Ukrainian