Маркетингові дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Маркетингові дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія" (Вибір з блоку «Соціологія менеджменту та маркетингу»), В ході цього курсу студент навчиться розробляти план маркетингового дослідження; робити калькуляцію дослідження; визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію дослідження; створювати вибірку за існуючими принципами, планувати та організовувати, панельний стратегічний план маркетингового дослідження; підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження.

Language of instruction

Ukrainian