Маркетингові дослідження

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ВК1.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Маркетингові дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологічне забезпечення управлінських процесів” (Вибір з блоку № 1 ««Управління соціально-економічним розвитком»). В ході цього курсу студент поглиблює свої знання з теорії маркетингу, навчиться розробляти план маркетингового дослідження, аналізує та впроваджує певну стратегію маркетингу, навчається адекватно використовувати методи збору інформації.

Language of instruction

Ukrainian