Маркетингові комунікації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ04.08

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна носить професійно орієнтований характер, сприяє формуванню в свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо сфери застосування маркетингових технологій в професійній діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з. сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела; розвиток навичок розробки, аналізу, порівняння та оцінки різноманітних підходів до складання маркетингових стратегій та оцінки їх ефективності при вирішенні конкретних завдань. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати сутність маркетингових комунікацій, їх основні види та. складові; як науково. обґрунтовані підходи в маркетингових комунікаціях сприяють активізації та підвищенню ефективності комунікативних повідомлень і бізнесу на засадах оптимальної гармонізації інтересів, ринкових суб’єктів; які види маркетингових комунікацій доцільно застосовувати в залежності від виду продукції, стадії його життєвого циклу, виду ринку, особливості споживачів. Також студент повинен буде вміти визначати потребу в маркетингових комунікаціях для ринкових суб’єктів; розробляти ідеї створення маркетингових комунікативних повідомлень залежно від завдань, комунікативного обміну, соціально-психологічних характеристик цільової аудиторії; використовувати сучасні комунікативні технології у створенні маркетингових комунікативних кампаній та організовувати їх практичне впровадження; розробляти плани здійснення маркетингових комунікативних кампаній вивчати ефективність маркетингових комунікативних кампаній на ринку.

Language of instruction

Ukrainian