Математичні основи аналізу соціальних процесів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Математичні основи аналізу соціальних процесів» є дисципліною вільного вибору студента за напрямом кафедри «Методи емпіричних соціологічних досліджень». Математика визнається універсальною мовою, що пов’язує різні області науки. Тому математична освіта розглядається як найважливіша складова фундаментальної підготовки дослідника - соціолога та системного аналітика. Розділи вищої математики такі, як матрична алгебра, теорія графів, ланцюги Маркова, диференціальні рівняння, що розглядаються у дисципліни є найчастіше вживаними для аналізу та візуалізації даних соціологічних досліджень та побудові моделей соціальних процесів.

Language of instruction

Ukrainian