Менеджмент і маркетинг

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ9.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна розглядає систему спеціальних знань у галузі менеджменту та маркетингу, сприяє формуванню розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, виконання основних функцій менеджменту, прийняття адекватних управлінських рішень. Важлива частина навчальної дисципліни присвячена вивченню загальних питань організації маркетингових досліджень, прогнозування розвитку ринку, поведінки споживачів та конкурентів, окремих напрямів маркетингової діяльності, підприємства: товарної політики, організації збуту, ціноутворення, системи маркетингових комунікацій

Language of instruction

Ukrainian