Мережевий аналіз в соціології (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК7.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Методи аналізу соціальних мереж необхідні для виявлення і розуміння структурних відносин між різними акторами (індивідуумами, організаціями, країнами, тощо) у сучасному суспільстві. Особливу вагу ці методи набули із розвитком інтернет комунікацій і глобальним поширенням соціальних мереж. Курс має на меті ознайомити студентів з можливостями і теоретико-методологічними засадами методів аналізу соціальних мереж і сформувати базові вміння з проведення мережевого аналізу на практиці із застосуванням спеціального програмного забезпечення (Pajek, Gephi, мови програмування R або UCINET).

Language of instruction

English