Методологія дослідження бідності

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна пропонує бліц-висвітлення ключових питань, пов’язаних з соціологічним розумінням та дослідженням бідності, її видів, причин і наслідків. Спираючись на Capability approach (A. Sen etc.) бідність розглядається як комплексна характеристика соціально-економічного стану людини, домогосподарства або нації, яка є залежною від дій інститутів, наявних ресурсів та індивідуальної свободи їх вибору, функціональної спроможності індивідів скористатись можливостями. У фокусі уваги будуть методи вимірювання та оцінювання бідності, її причин та наслідків на кроснаціональному рівні та рівні домогосподарств. Увага також буде приділена аналізу зв'язків між динамікою бідності та соціальним напруженням і соціально-політичними протестами Програма супроводжується індивідуальними дослідницькими завданнями аналітичного читання, аналітично-описового та аналітично-пояснювального характеру.

Language of instruction

English