Методологія дослідження соціальних нерівностей

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1
2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

9.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних нерівностей, форм їх прояву, причин та наслідків в суспільстві. Принциповою складовою є відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання комплексних соціальних нерівностей засобами багатокритеріальних функціональних, неоінституціональних, кроссекційних методологій та методологій класового аналізу. Поглиблена увага приділяється застосуванню дослідницьких методологій, що базуються на теоретичних моделях нерівностей якості людського життя (Г.Тьорборн), як спроможності скористатись соціальними можливостями (А.Сен), сучасного класового аналізу (Е.О.Райт, Дж.Голдторп, Г.Еспін-Андерсен, М.Севедж). Відпрацьовуються знання про вимірювання комплексних нерівностей в термінах ефектів приналежності до соціальних класів і статусних груп, спроможності скористатись благами, рівня та якості життя, бідності і багатства, соціального відторгнення і дискримінації. Програма супроводжується індивідуальними та груповими дослідницькими завданнями аналітично-описового, аналітично-пояснювального та організаційно-методологічного характеру.

Language of instruction

Ukrainian