Методологія дослідження соціальних нерівностей

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних нерівностей, їх форм прояву, причин та наслідків в суспільстві. Принциповою складовою є відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання багатомірних нерівностей в термінах спроможності скористатись благами, рівня та якості життя, бідності і багатства, соціального відторгнення, ефектів приналежності до соціальних класів і статусних груп. Програма супроводжується аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в малих групах протягом семестру.

Language of instruction

Ukrainian