Методологія емпіричного соціологічного дослідження

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2018

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК22

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціальні технології [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціальні технології]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2018

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для розуміння методологічних особливостей та пізнавальних обмежень соціальних досліджень, для планування соціологічних досліджень різного типу (зокрема, виконаних із застосуванням як кількісних так і якісних методів), для організації власної роботи (або роботи дослідницького колективу) на кожному етапі дослідження, для підготовки звітних документів або публікацій/презентацій за результатами соціологічного дослідження.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian