Методологія соціологічного дослідження

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК26

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенцій, необхідних для розуміння методологічних особливостей та пізнавальних обмежень соціальних досліджень, для планування соціологічних досліджень різного типу (зокрема, виконаних із застосуванням як кількісних, так і якісних методів), для організації власної роботи (або роботи дослідницького колективу) на кожному етапі дослідження, для підготовки звітних документів або публікацій/презентацій за результатами соціологічного дослідження.

Language of instruction

Ukrainian