Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)» є дисципліною вільного вибору студента за напрямом кафедри «Методи емпіричних соціологічних досліджень». Дисципліна систематизує та поглиблює знання та вміння, які студенти здобули під час попереднього вивчення комплексу дисциплін, що були присвячені основам програмування емпіричного дослідження, методам формування вибірки, збору та аналізу даних, логічній побудові висновків наукового дослідження. Методологічний семінар має навчити студентів використовувати знання дослідницької методології для обґрунтування теми і розробки дослідницької програми власної магістерської кваліфікаційної роботи. Опанування дисципліни допоможе студентам обирати оптимальні методи соціологічного дослідження, критично оцінювати та інтерпретувати результати їхнього застосування у соціології.

Language of instruction

Ukrainian