Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності