Методи аналізу нечислових даних в соціології

Освітня програма

С
СТ
Г

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

5

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Самостійна робота студентів