Методи аналізу нечислових даних в соціології

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК10

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Якісний аналіз нечислових даних та кількісний аналіз за допомогою статистичних методів е двома чільним евристичними стратегіями при проведенні емпіричного соціологічного дослідження. Курс спрямований на формування у студентів знань та вмінь з обробки, аналізу та інтерпретації нечислових (текстових та візуальних) даних при проведенні досліджень з якісним або змішаним типом дизайну. Опанування дисципліни дозволить студентам самостійно використовувати методи тематичного контент-аналізу, «обґрунтованої теорії», дискурс-аналізу, феноменологічного, наративного та семіотичного аналізу, розуміти основи якісного компаративного аналізу та інтелектуального аналізу тексту і отримати практичні навички роботи з нечисловими даними.

Language of instruction

English