Методи дослідження міських спільнот

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

6 [uk:field:field_semester:#allowed_values:6]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ4.7

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна мас методологічне спрямування та передбачає розгляд різноманітного кола проблем, пов’язаних із вивченням просторових процесів. Курс спрямований на оволодіння студентами знань і практичних вмінь, необхідних для реалізації соціологічного підходу до аналізу процесів урбанізації та глобалізації в просторовому вимірі. Значну увагу приділено методам добування, очистки, аналізу та візуалізації просторових даних у програмному середовищі R. Дисципліна викладається як частина вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації» і передбачає обов’язкове опанування студентами дисципліни «Соціологія глобалізації».

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian