Методи дослідження трудових процесів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Labor Relations"

Семестр

6

Додаткові матеріали

code

ВБ08.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian