Методи експертних оцінок

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ10.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Методи експертних оцінок» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціологія» (Вибір з переліку (Перелік 5)). В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічним та гносеологічним основам методів експертних оцінок в соціології як інструменту вивчення соціальної реальності з метою подальшого використання результатів дослідження в практиці соціального управління.

Language of instruction

Ukrainian