Методи експертних оцінок

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ВК4.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Методи експертних оцінок» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» (Вибір з переліку (Перелік 2)). В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічним та гносеологічним основам методів експертних оцінок в соціології як інструменту вивчення соціальної реальності з метою подальшого використання результатів дослідження в практиці соціального управління.

Language of instruction

Ukrainian