Методи соціопросторового аналізу

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC2.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Кількість та якість просторових даних зростає щороку. Для соціологів такого роду дані стають важливим джерелом знань про соціальні процеси. Цей курс пропонує засвоїти базові навички роботи у QGIS - програмному середовищі для обробки та аналізу просторових даних. Крім цього цілями курсу є показати, яким чином просторові дані можуть допомогти детальніше вивчити соціальні процеси, і яким чином представляти результати соціопросторового аналізу.

Language of instruction

English