Методи вимірювання соціальних показників

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Методи вимірювання соціальних показників» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціологія» (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»). В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічним та гносеологічним основам побудови соціальних показників як інструменту вивчення соціальної реальності з метою подальшого використання результатів дослідження в практиці соціального управління.

Language of instruction

Ukrainian