Методи збору соціологічних даних

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методи збору соціологічних даних» е базовою у фаховій підготовці соціологів. В рамках дисципліни основна увага приділяється теоретичним та практичним аспектам розробки та використання соціологічних методів збору інформації.

Language of instruction

Ukrainian